Torben Bendix


For omkring 30 år siden udgav Torben Bendix bogen ”Din nervøse patient”. Torben Bendixs formål var bl.a. at lære de praktiserende læger at lytte. Han havde udviklet sin metode med brug af båndoptagelser og siden videooptagelser, som gjorde det muligt at træne og følge op på samtaleforløb.

Torben Bendix mente også, at psykoterapeutisk holdning og viden er en selvfølge i al lægegerning. Gid denne holdning fortsat var gældende! Det var ikke uden grund at Hygiejnekomiteen fik hans bog Din nervøse patient udsendt til alle lægeforeningens medlemmer.

Løsning af problemer ”besværlige patienter”

Psykosomatik har altid voldt læger store problemer. Nogle læger har haft medfødte egenskaber til at håndtere psykosomatiske patienter hensigtsmæssigt, mens andre blot har valgt at negligere disse ”besværlige” patienter, fordi de manglede redskaber til at behandle dem, eller fordi deres forsøg på at hjælpe dem løb ud i sandet.

I midten af 70’erne udviklede Torben Bendix, overlæge ved psykiatrisk hospital i Risskov, en metode til at behandle psykosomatiske patienter. Lægeforeningen fejrede hygiejnekommiteens 40 års beståen med udsendelsen af Bendix’ ”Din nervøse patient” som gave til praktiserende læger.

Samtidig blev der inviteret til 6 kursusaftener i Risskov, hvor Bendix, Vagn Zahle og Harry Stockholm gennemgik et eksempel, hvor en tilsyneladende somatisk syg kvinde fik øjnene op for muligheden for at ændre sin livsførelse, hvorved symptomerne forsvandt. Det anvendte værktøj var lytning, som Bendix kalder ”at stetoskopere psyken”.

I bogen er beskrevet 7 punkter, som er simple, men som for mange er vanskelige at håndtere:

  1. Situationer – ikke symptomer
  2. Gentag det (de) sidste ord, som patienten lige har sagt
  3. Hvis du ikke ved, hvad du skal sige, så ti da helt stille
  4. Der er kun een eneste måde at bryde en pause på
  5. Besvar aldrig spørgsmål
  6. Giv aldrig råd
  7. I skal gentage og resumere

Der var 20-30 deltagere på mødet. Sidenhen blev arrangementerne fulgt op af ugentlige aftenmøder af 3 timers varighed, hvor Bendix var supervisor. Båndoptagelser af patientsamtaler dannede udgangspunkt.

Bendix havde også studentergrupper, og psykiater Erik Weibel oprettede en parallelgruppe, mens Århuslægerne og en gruppe i Lemming opstod. Flere og flere grupper er opstået, primært i Nordjylland.

Fra 1978 – 86 afholdt lægekredsforeningen i Ålborg 2 årlige weekender, hvor Bendix superviserede deltagere med udgangspunkt i indsendte båndoptagelser. Først sidenhen udbredte det sig til Sjælland, og endelig blev Det danske Bendixselskab dannet i 90’erne.

Det danske Bendixselskab har afholdt ugekurser i samtaleterapi og supervision i Prag og Italien. Der har i en årrække været internatkurser i Skagen (Klitgården), hvor Tove Mathiesen og Erik Pedersen har videreført undervisning i Bendix’ ånd efter hans død. Bendix nåede selv at uddanne supervisorer, som tilbyder mere regelrette træningsforløb. 

På generalforsamling marts 2009 er fremgået, at hverken forlag eller arvinger af Bendix har noget imod en genudgivelse, evt. på nettet. Man har været i tvivl om, hvor de udenlandske udgaver findes.

Samtale og Supervision logo

Følg os


© 2020 Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis  |  Reventlowsgade 22, 1651 Kbh. V. |  lavet af: IT-Datateknik