Skip to main content

Træning i supervision

Seminarer om og med gruppesupervision


Seminarrækken ”Træning i supervision” består af i alt 9 seminarer over 3 år, som vil kvalificere til supervision af lægekolleger og læger i speciallægeuddannelsen mod almen medicin. Hvert seminar er et internatkursus, som strækker sig fra torsdag middag til lørdag middag.

Træningen tager udgangspunkt i psykoanalytisk tænkning og supervision. Teoretiske inspiratorer er bla. Michael Balint, Andrew Elder, Torben Bendix og Lars Thorgaard. Hvert seminar har en tematisk overskrift. Vi veksler mellem korte teoretiske oplæg og supervision af supervision i små grupper. Litteratur (20-40 sider) bliver sendt ud til gennemlæsning før hvert seminar.

Deltagerne skiftes til at bringe eget materiale til supervision og skiftes til at supervisere. Materialet kan være mundtlig casefremstilling eller lyd-/videooptagelser. Efter hver supervision analyserer vi forløbet af supervisionen og sætter de konkrete oplevelser i relation til teorien, hvorved kursisternes evne til metareflektion styrkes.

Vi har en international gæstelærer med til det afsluttende seminar hvert forår og selskabets øvrige medlemmer inviteres til at deltage i det sidste døgn af seminaret, således at nye og gamle medlemmer af selskabet mødes til støtte for netværket.

I løbet af seminarerne opfordres deltagerne til at etablere og at deltage i lokale supervisionsgrupper.

Seminarerne giver os tid til ro og fordybelse. Indslag af humor, hygge og sang kan også forekomme.

Kursusbevis forudsætter 85 % deltagelse. Seminarrækken er godkendt af det internationale balintselskab, således at man efterfølgende også kan kalde sig “balint leader”.

Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november. 


Målgruppe: Læger fra alle specialer er velkomne til at søge om optagelse på seminarrækken. Speciallæger i almen medicin skal have erfaring fra egen praksis i 5 år og fra deltagelse i supervisionsgruppe i minimum 2 år. Læger fra andre specialer skal have tilsvarende erfaring. Alle optages efter individuel vurdering. Tidligere deltagere kan også optages til et et-årigt forløb mhp. ny inspiration og opfriskning af færdigheder.

Omfang: Seminarerne løber over 3 år med 3 internatkurser per år (november, januar og marts), i alt 9 seminarer, forløbende fra torsdag middag til lørdag middag.

Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere: Speciallæge i psykiatri, psykoanalytiker Tove Mathiesen og speciallæge i almen medicin Torsten Fuglsang og speciallæge i almen medicin Jørgen Strøbech.

Datoer:
Sæson 2023/24: 30/11-2/12 2023, 25-27/1 2024 og 4-6/4 2024
Sæson 2024/25: 21-23/11 2024, 30/1-1/2 2025 og 6-8/3
2025

Gæstelærer på seminaret april 2024: Andrew Elder, pens. praktiserende læge, balintgruppeleder, England. (Se mere her: Forårsseminar 2024)
Gæstelærer på seminaret marts 2025: Robi Friedman, Klinisk psykolog og gruppeanalytiker, Israel.

Sted: Kaløvig Kursuscenter, Præstekravevej 46, 8410 Rønde. Undervisningstiden tilpasses færgetider til Sjælland. Såfremt et seminar ikke kan afholdes fysisk, vil det så vidt muligt blive gennemført online.

Pris per seminar inkl. overnatning og forplejning: For medlemmer af selskabet: 14.500 kr. For ikke-medlemmer 18.000 kr. Kursusafgift betales forud for 1 år. Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra Fonden for Almen Praksis. Prisen for seminarer, der gennemføres online, vil få fratrukket udgifterne til kost og logi.

Yderligere oplysninger: Henvendelse til Tove Mathiesen: tove.mathiesen@dadlnet.dk, eller til Torsten Fuglsang: torstenfuglsang@gmail.com.

Tilmelding: Til selskabets sekretær Dorthe Pedersen på samtaleogsupervision@gmail.com

I 2024 kan der optages højst 8 nye kursister til start ved seminaret 21-23/11 2024.