Skip to main content

Regler for afmelding og refusion

Afmelding

Afmelding skal altid ske skriftligt til selskabets sekretær – samtaleogsupervision@gmail.com

Oplys venligst navn på kursisten, kursustitel og dato.

Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-

Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 14 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften (minus administrationsgebyr på kr. 200,-).

Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart vil den indbetalte kursusafgift ikke blive refunderet.

______________

Aflysning af kursus

Hvis et kursusforløb aflyses, refunderes det fulde beløb