Skip to main content

Hvad får jeg ud af at blive medlem?


Ved at blive medlem, er du med til at støtte, udvikle og videreudvikle den viden og de færdigheder, som er et af vort erhvervs kerneområder: mødet med patienten og hvordan vi kommunikerer og relaterer til hinanden.  

Du får rabat på selskabets kurser og seminarer, som afholdes mindst 2 gange om året.

Der udsendes nyhedsbrev 2-3 gange årligt, hvor relevante kurser og kongresser annonceres både i Danmark og i udlandet.

Vi er medlemmer af Det internationale Balintselskab (International Balintfederation http://www.balintinternational.com/) og deltager i det internationale arbejde.

Hvordan bliver jeg medlem?

Skriv en mail til selskabets sekretær Dorthe Pedersen: samtaleogsupervision@gmail.com, hvorefter hun sender dig en opkrævning på kontingentet.

Medlemskontingentet for nuværende 600 kr. årligt for ordinære medlemmer og 400 kr. for yngre læger.

Beløbet bedes indbetalt på konto 6771-6277531