Hvad får jeg ud af at blive medlem?


Ved at blive medlem, er du med til at støtte, udvikle og videreudvikle den viden og de færdigheder, som er et af vort erhvervs kerneområder: mødet med patienten og hvordan vi kommunikerer og relaterer til hinanden.  

Du får rabat på selskabets kurser og seminarer, som afholdes mindst 2 gange om året.

Der udsendes nyhedsbrev 2-3 gange årligt, hvor relevante kurser og kongresser annonceres både i Danmark og i udlandet.

Vi er medlemmer af Det internationale Balintselskab (International Balintfederation http://www.balintinternational.com/) og deltager i det internationale arbejde.

Hvordan bliver jeg medlem?
Du kan kontakte os via hjemmesiden eller skrive til ét af bestyrelsesmedlemmerne.

Medlemskontingent 600 kr årligt for ordinære medlemmer og 400 kr for yngre læger og pensionister.

Beløbet bedes indbetalt på konto 6771-6277531

Samtale og Supervision logo

Følg os


© 2020 Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis  |  Reventlowsgade 22, 1651 Kbh. V. |  lavet af: IT-Datateknik