litteratur

Litteratur om samtale og supervision


 1. Michael Balint: The Doctor, his Patient & the Illness. Pitman 1957, 1964
 2. Michael Balint: THE DOCTOR, HIS PATIENT AND THE ILLNESS. Churchill Livingstone 2000
 3. Enid Balint et al.: The doctor, the patient and the group. Balint revisited. Routledge 1993
 4. John Salinsky & Paul Sackin: What are you feeling, Doctor. Radcliffe Medical Press. 2000
 5. John Salinsky ed.: proceedings of the ELEVENTH INTERNATIONAL BALINT CONGRESS 1998. The Balint Society.
 6. Michelle Moreau Ricaud: Michael Balint, Le Renouveau de l’école de Budapest. Érès.2000. France
 7. Enid Balint: Before I was I. Psychoanalysis and the imagination. Edited by Juliet Mitchell and Michael Parsons. Free Association Books / London / 1993
 8. Andrew Elder et Jeremy Holmes ed.: Mental health in primary care. Oxford University Press. 2002
 9. Søren Kaltoft & Lars Thorgaard: Lægen som lægemiddel. Månedsskrift for praktisk lægegerning. 2005
 10. Torben Bendix: ”Din nervøse patient”. (Hæftet bog, 101 sider, 3. oplag, ISBN: 9788787577236)
 11. Torben Bendix: ”Giv mig en tanke”. (Hæftet bog, 140 sider, ISBN: 9788787577458)
 12. Torben Bendix: ”Tanker, tips og tommelfingre” (hæfte, som har været udleveret på kurser)
 13. Larsen J-H, Risør O, Nystrup J, Hedberg C: Supervision af videooptagne samtaler.Maanedsskrift for Praktisk Laegegerning 2010; 88: 601-610
 14. Kaj Sparle Christensen et al. Medicinsk kommunikation FADLs forlag 2010
 15. Nielsen HG: Supervision for praktiserende læger i Danmark Månedsskr Prakt Lægegern 2007;85.1215-24
 16. Nielsen H.G., Söderström M.: Group supervision in general practice as part of continuing professional development. Danish medical journal. 02/2012; 59(2):A4350.
 17. Nielsen HG & Söderström M: Gruppesupervision som del af efteruddannelsen i almen praksis. Ugeskr Læger 2012;174(7):418
 18. Nielsen HG, Tulinius C: Preventing burnout among general practitioners: is there a possible route? Education for Primary Care 2009; 20: 353–9
 19. Nielsen HG: Should supervision be a part of Continuing Professional Development for GPs? The Danish experience would suggest it should be.Educ Prim Care. 2011 Jul;22(4):216-8
 20. Kaltoft S: Lægen som behandlingsmiddel Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2003;81(8) 1021
 21. Kaltoft S.:Er unge kolleger professionelt klædt på til jobbet? Debatindlæg. Månedsskrift for almen praksis 2011;89.516-21
 22. Kaltoft S: Den åbnende samtale. Månedsskrift for almen praksis 2012;90.385-92
 23. Nielsen HG: Supervision– hvad er det? Månedsskrift for Almen Praksis, december 2012
 24. Nielsen HG: Hvem kan supervisere praktiserende læger? Månedsskrift for Almen Praksis, januar 2013
 25. Nielsen HG: Michael Balint anno 2017. Ugeskr Læger 2018;180:V01180028
Samtale og Supervision logo

Følg os


© 2020 Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis  |  Reventlowsgade 22, 1651 Kbh. V. |  lavet af: IT-Datateknik