Skip to main content

Godt nytår 2022

Kære alle!

Vi fik i den grad nye udfordringer i en tid med pandemi og restriktioner!

For supervisionsgrupperne har det især føltes svært, fordi det (naturligvis) er bedst at være fysisk sammen.

Corona skulle dog vise sig at blive det benspænd, som for alvor fik sat gang i online-supervision. Tak til Jeanette, Helle og Astrid for en fin beskrivelse i Practicus, maj 2021!

Der er kommet et nyhedsbrev, januar 2022.

Og til slut: Husk at klikke på Aktivitetskalenderen af og til; den opdateres løbende med nyt om vores arrangementer.

Bedste hilsner,

Torsten


Hvad er Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis?

Selskabets formål er at fremme forståelsen af læge- patientforholdets betydning i konsultations processen og den terapeutiske samtale, samt at udbrede kendskab til supervision som del af det daglige arbejde i almen praksis.
Supervision er et redskab til at lette arbejdet sammen med patienterne og er med til at give os glæde ved det. I supervision arbejder vi med de relationer, der har betydning i det daglige arbejde i forhold til patienterne, kollegerne, personale m.m. Forståelse af relationens dynamik giver indsigt i og mulighed for håndtering af de emotionelle processer, der finder sted mellem læge og patient. Succesfuld behandling bygger på denne gensidige forståelse mellem læge og patient.
Samtalen som redskab er en af kernefunktionerne i almen praksis.
Supervision støtter professionel udvikling, er en kvalitetssikring af eget arbejde og medvirker til at forebygge udbrændthed.

Vi arbejder for udbredelse af supervision som metode ved at uddanne supervisorer, ved dannelse af nye supervisionsgrupper, samt ved forskning.
Hvert år udbyder vi seminarer, hvor der sættes fokus på samtalen og læge-patientrelationen.
Selskabets internationale navn er The Danish Balint Society opkaldt efter lægen og psykoanalytikeren Michael Balint, der dannede de første supervisionsgrupper for praktiserende læger med udgangspunkt i læge-patientrelationen.
Vi er medlem af Det Internationale Balintselskab (The International Balintfederation), der har medlemmer i 27 lande og arrangerer hhv. internationale kongresser og gruppelederseminarer hvert andet år.