Skip to main content

Forårsseminar – Spring Seminar:
Friday the 5th – Saturday the 6th of April 2024

“To Speak og not to Speak: the inner work of the Balint leader”

Gæstelærer: Andrew Elder

Igen indbyder vi alle selskabets medlemmer til at deltage i det sidste døgn af
Træning i Supervision sæson 2023/24.

Vi glæder os til at få besøg af den engelske almenpraktiserende læge og erfarne balintgruppeleder Andrew Elder, som mange vil kende fra hans tidligere besøg hos os i Danmark.

Øvrige gruppeledere: Torsten Fuglsang, Tove Mathiesen og Jørgen Strøbech

Formål: Udvide vores syn på balintgrupper, træne supervision og at møde kendte og nye medlemmer af selskabet på tværs af Danmark.

Sprog: Seminaret vil blive afviklet på engelsk.

Program: Vi mødes kl. 12 til fælles frokost. Herefter vil der være oplæg, reflektions- og supervisionsgrupper. Om aftenen 3-retters menu og samvær. Overnatning (de fleste med havudsigt – ekstra overnatning til søndag kan evt. aftales). Næste dag morgenmad, supervisionsgrupper og en dejlig frokost kl. 12-13 til at slutte af på (eller før generalforsamlingen). Klik her for lidt mere detaljeret program.

Tid: Fredag, den 5. april kl. 12:00 – lørdag, den 6. april 2024 kl. 13:00

Sted: Kaløvig Center, Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Deltagere: Alle selskabets medlemmer er velkomne – og i år planlægger vi at invitere medlemmer fra det svenske og det finske balintselskab

Pris: 6.500,- kr. for et døgns seminar inklusive overnatning og forplejning. Betales til selskabets konto 67716277531 i Lægernes Bank i forbindelse med tilmelding. Der søges refusion fra Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis. 

Tilmelding: Senest fredag d. 2. februar pr. mail til selskabets sekretær Dorthe Pedersen:
samtaleogsupervision@gmail.com. Vær opmærksom på selskabets regler for afbud.

I forlængelse af forårsseminaret vil vi traditionen tro afholde selskabets ordinære
generalforsamling lørdag den 6. april 2024 fra kl. 13 til ca. 15.