Skip to main content

Konsultationsprocessen – Bornholm


Dette kursus er en nyskabelse: Det kendte Kalymnoskursus – men nu på Bornholm!

Tidpunkt: 16. – 21. juni 2025.

Sæt kryds i kalenderen nu!

OBS: Kursusopslaget er foreløbigt og under opbygning, idet kurset afventer endelig godkendelse.


Om kurset

Du lærer at:

– forholde dig til din egen funktion i konsultationen
– få de relevante informationer på kort tid
– at berolige patienten – og dig selv
– bruge redskaber til at møde vanskelige patienter
– at undgå at arbejde unødig meget og at passe bedre på dig selv.

I vores konsultationer skal vi gå på to ben: Både det relationelle og det biomedicinske. Hvis vi ikke finder ud af, hvorfor patienten kommer, kan vi heller ikke hjælpe godt nok. Derfor opdeler vi konsultationen i tre dele: Patientens del, lægens del og fællesdelen. Det svære er patientdelen. Her kan man ”spille de fem kort med patienten”: Et pædagogisk værktøj, som kræver træning for at få udbytte af det. Du lærer, hvordan du ved at investere i ”patientens del” vil opleve, at I kommer bedre igennem resten af jeres møde.

Formålet med kurset er at du får en bedre arbejdsdag, arbejder sikrere og at både du dine patienter får et mere tilfredsstillende møde.

Du træner dine kompetencer i at skabe relation til patienterne – en klippe, som du kan stå på fremover. Ved at udvikle din indre vejleder og se på dig selv lidt udefra øges din evne til at styre processen og din egen robusthed i konsultationen.

En del af kurset omhandler ”housekeeping”. Det vil sige at tage vare på dig selv og din trivsel både i arbejdslivet og uden for. Samværet med kollegerne giver kollegial sparring, tryghed og inspiration i forhold til mødet med patienterne. Arbejdet med netværkskortet giver forståelse for ressourcer og belastninger. Du kan også bruge netværkskortet med dine patienter, så de kan se på deres netværk, og så du måske bliver opmærksom på nogle nøglepersoner.

Inden kurset modtager du links til podcasts fra Månedsskriftet om konsultation og supervision.

Under kurset oplever du betydningen af den kronologiske opdeling af konsultationen i tre dele: Patientens, lægens og den fælles del.

I Patientens del vil du få lejlighed til at træne De fem kort:

  • Lægens to kort: Kvitteringer og sammenfatning
  • Patientens tre kort: Tanker, bekymringer og ønsker

Når man begynder konsultationen godt, er det meget lettere at afslutte den – og holde tiden.

Efter kursus kan du tage hjem og anvende disse kort. De giver mulighed for daglig træning, så de bliver en del af din hverdag. Vi fokuserer under hele kurset og i afslutningen på, hvordan du kan tage den nye adfærd med hjem.

Indhold og form
Hver formiddags- og eftermiddags session indledes med et kort plenum, hvor der er teoretiske indlæg. Indlæggene har relevans både for den konsultationstekniske træning – og også for din housekeeping. Du vil indse, at det hænger sammen.

Vi arbejder i grupper med 8 deltagere og en underviser. Med udgangspunkt i patientspil, hvor man spiller sine egne patienter, træner vi både metode og giver hjælp til håndtering af vanskelige patienter. Når man rollespiller sine egne patienter, kan man opleve, hvordan kollegaen møder en. Spillet optages på video og superviseres efterfølgende efter Vindues- og Macro-Micro metoden, som sikrer, at man er OK. Supervisor tager vare på denne proces.

Mange kursister har givet udtryk for, at kurset og dets metode var skelsættende for deres videre arbejde og trivsel.

Pausen midt på dagen benyttes til refleksion og forberedelse til næste session.
I grupperne føres en læringslog over de erkendelser, der opstår i gruppen.

Selvom en uge kan føles som lang tid, søger vi at give dig mulighed for at forberede dig ved at læse om metoden og lytte til podcast.

Målgruppe
Alment praktiserende læger og andre klinisk arbejdende læger

Undervisere
Jan-Helge Larsen, speciallæge i almen medicin, fhv. lektor
Helle Therese Kirkegaard, speciallæge i almen medicin
Torsten Bjerre Fuglsang, alment praktiserende læge

Kursusleder
Rikke Pilegaard, alment praktiserende læge

Bemærk at antal af undervisere er afhængig af deltagerantallet

Dato
16.-21. juni 2025

Tilmeldingsfrist
Afventer

Pris
Kr. Afventer

Kursusprisen inkluderer undervisning og kursusmateriale.

Opholdspris inkluderer: Afventer

Tilskud
Der gives tilskud fra Efteruddannelsesfonden. Forventes godkendt til 2 dages systematisk og 3 dages selvvalgt efteruddannelse.

Sted
Hotel GSH, Strandvejen 79, 3700 Rønne