Skip to main content

Forårsseminar d. 17. – 18. marts 2023

The Balint Group
– A Space for free Creativity, a Religion or a Scientific Research Project?


Gæstelærer: Christian Linclau


Igen indbyder vi alle selskabets medlemmer til at deltage i det sidste døgn af
Træning i Supervision sæson 2022/23.

Vi glæder os til at få besøg af den belgiske almenpraktiserende læge og erfarne balintgruppeleder Christian Linclau.

Øvrige gruppeledere: Torsten Fuglsang, Tove Mathiesen og Jørgen Strøbech

Formål: Udvide vores syn på balintgrupper, træne supervision og at møde kendte og nye medlemmer af selskabet på tværs af Danmark.

Sprog: Seminaret vil bliver afviklet på engelsk.

Program: Vi mødes kl. 12 til fælles frokost. Herefter vil der være oplæg, reflektions- og supervisionsgrupper. Om aftenen 3-retters menu og samvær. Overnatning (de fleste med havudsigt – ekstra overnatning til søndag kan evt. aftales). Næste dag morgenmad, supervisionsgrupper og en dejlig frokost kl. 12-13 til at slutte af på (eller før generalforsamlingen). Klik for detaljeret program.

Tid: Fredag, den 17. marts kl. 12:00 – lørdag, den 18. marts 2022 kl. 13:00

Sted: Kaløvig Center, Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Deltagere: Alle selskabets medlemmer er velkomne

Pris: NY PRIS: 6.000,- kr. for et døgns seminar inklusive overnatning og forplejning. Betales til selskabets konto 67716277531 i Lægernes Bank i forbindelse med tilmelding. Der gives refusion fra Efteruddannelsesfonden for Almen Praksis. Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar a 4.000 kr., 2 dages kursusafgift a op til 2.800 kr. og transportudgift max. 1500 kr.

Tilmelding: Snarest, dog senest søndag d. 5. marts pr. mail til selskabets sekretær Dorthe Pedersen:
samtaleogsupervision@gmail.com


I forlængelse af forårsseminaret vil vi traditionen tro afholde selskabets ordinære
generalforsamling lørdag, den 18. marts 2023 fra kl. 13 til ca. 15.