Skip to main content

At være læge for en læge

– endagsseminar for alle læger

Workshop på Liselund, fredag d. 7. oktober kl. 9-17

Hvad sker der med dig, når du er læge for en kollega? Hvordan lader du dig påvirke af det? Er du en lige så god læge for en læge, som for andre patienter? Optræder og handler du bevidst eller ubevidst anderledes, når patienten er en læge?
På dette seminar vil vi hjælpe hinanden med at blive mere bevidste om, hvad der er i spil i os og mellem os, når patienten er en læge.

Vi har bedt to praktiserende læger, Thomas Drivsholm og Hans Christian Møller om at stå for formiddagens oplæg og workshop. Thomas Drivsholm er underviser tilknyttet Københavns Universitet samt mangeårig kursusleder på efteruddannelseskurser for praktiserende læger. Hans Christian Møller er nu pensioneret med mange års erfaring som praktiserende læge.

Om eftermiddagen vil vi etablere ad hoc supervisionsgrupper, hvor deltagerne er med i en supervisionsgruppe og hvor I frit kan byde ind med jeres egne medbragte cases – gerne med relation til dagens emne, men ikke nødvendigvis. Antallet af grupper og supervisionsformen vil afhænge af deltagerantal og – sammensætning.

Kom til Liselund d. 7/10 og giv dit bidrag til en spændende dag!

Tid: Fredag d. 7. oktober 2022, kl. 9:00 – 17:00

Sted: Liselund Højskole, Slotsallén 44, 4200 Slagelse

Pris: 3000,- inkl. kaffe, kage og frokost. (Medlemmer af selskabet og yngre læger: 2700,-)

Tilmelding: NY FRIST: Senest d. 21. september 2022 til selskabets sekretær Dorthe Pedersen på samtaleogsupervision@gmail.com og ved indbetaling af kursusafgiften til selskabets konto i Lægernes Bank: reg.nr.: 6771, kontonr.: 6277531

Dagens program
9.00   –  9.15: Ankomst og kaffe
9.15   –  9.30: Velkomst og præsentation
9.30  – 10.30: Workshop om at være læge for en læge
10.30 – 11.00: Kaffepause
11.00 – 12.00: Workshop fortsat
12.00 – 13.00: Frokost
13.00 – 14.15: Supervision og diskussion af gruppeprocessen
14.15 – 14.45: Kaffe
14.45 – 16.00: Supervision og diskussion af gruppeprocessen
16.00 – 17.00: Afrunding og afslutning

Med venlig hilsen
Stine Lei Fredslund, Torsten Bjerre Fuglsang, Thomas Drivsholm og Hans Christian Møller


At være læge for en læge – endagsseminar for alle læger