Skip to main content

Efterårsseminar 2023:
“At hele en såret læge”

Fredag d. 6. oktober 2023, kl. 9-17, Kursuscenter Knudshoved

Læger fra alle specialer er velkomne – også jer, der ikke er medlem af selskabet

Oplægsholder: Grethe Harbo

Efter en karriere som overlæge på øre-næse-halsafdeling og efterfølgende privatpraktiserende speciallæge i øre-næse-hals har Grethe Harbo uddannet sig til coach og protreptisk samtalepartner. Hun dedikerer nu sin tid til at hjælpe sundhedsprofessionelle, der er løbet ind i stress og andre tilstande, der hæmmer deres funktionsevne. Grethe tilbyder individuelle samtaleforløb, gruppeforløb og undervisning. Vi kan se frem til en spændende formiddag med oplæg, øvelser og refleksioner sammen med Grethe. Se mere på Grethes hjemmeside: Lægens Stol – Ekspert i at øge din arbejdsglæde og undgå stress (laegensstol.dk)

Efter frokost vil vi danne grupper med henblik på supervision af deltagernes egne medbragte cases. Alle forventes at deltage i gruppesupervisionerne, som vil blive ledet af erfarne supervisorer fra selskabet. Alle har mulighed for at bringe en case til gruppen. En case kunne for eksempel være en vanskelig situation mellem dig som læge og din patient eller hvor du som læge er rådgiver eller læge for en lægekollega.

Program:

9:00-9:30: Ankomst med kaffe og brød

9:30-12:00: Oplæg ved Grethe Harboe og arbejde med seminarets tema

12:00-13:00: Frokost

13:00-14:30: Supervision i grupper

14:30-15:00: Kaffe og kage

15:00-16:30 Supervision i grupper

16:30-17:00: Opsamling og evaluering af dagen

Sted: Knudshoved Kursuscenter, Fyrvej 1, 5800 Nyborg. Konferencecenter på Fyn | Kursuscenter Knudshoved i Nyborg (kursuscenter-knudshoved.dk)

Tilmelding: Mail til sekretæren for Selskab for Samtale og Supervision, Dorthe Pedersen og samtidig betaling til selskabets bankkonto

Mail: samtaleogsupervision@gmail.com

Bank: Lægernes Bank: 6771-6277531

Tilmeldingsfrist: Senest lørdag d. 23. september 2023

Pris for seminar, velkomstbrød, frokost, kaffe/te/kage: Medlemmer: 2.800,- kr. Ikke-medlemmer: 3.500,- kr. (Ved samtidig indmelding i selskabet betales dog medlemspris). Yngre læger og pensionister: 1.800,- kr. Indbetales på selskabets konto i Lægerne Bank: 6771-6277531

Medlemskab af Selskab for Samtale og Supervision koster 600,- kr. årligt og 400,- kr. for yngre læger og pensionister. Indmeld dig til selskabets sekretær. Selskabet afholder vanligvis to årlige seminarer, varetager seminarrækken ”Træning i Supervision” samt tilbyder et landsdækkende netværk for supervisorer. Se mere om Selskab for Samtale og Supervision på vores hjemmeside: Samtale og Supervision – Samtale og Supervision