Skip to main content
Bestyrelse

Bestyrelse og udvalg


Bestyrelsen

Formand:

Torsten Fuglsang: torstenfuglsang@gmail.com (genvalgt 2024)

Bestyrelsesmedlemmer:

Stine Lei Fredslund, fredslund@dadlnet.dk (genvalgt 2024)

Jeanette Birkebæk, birkebaek.okkels@gmail.com (genvalgt 2023)

Klaus Hansen, klaus@klosterbakken.dk (indtrådt 2024)

Kasserer:

Tove Mathiesen, tove.mathiesen@dadlnet.dk (genvalgt 2024)

Suppleanter:

    1. Maria Boas, maria.e.boas@gmail.com
    2. Christian Østergaard, k.oestergaard@dadlnet.dk
    3. Chantal Teisen-Simony, chantal@dadlnet.dk
    4. Mette Bornebusch, mettehesselberg@hotmail.com

Revisor/Revisorsuppleant:

Torben Mahneke, t98m@dadlnet.dk /

Gunnar Axelgaard, axelgaard@vildbjerg.dk

Sekretær og administration:

Dorthe Pedersen: samtaleogsupervision@gmail.com

Æresmedlemmer:

Søren Kaltoft, Strandgårdsvej 1 Veddinge, 4540 Fårevejle st., [+45] 59 65 32 29

Helena Galina Nielsen, galina@dadlnet.dk

Jøren Erik Strøbech, d149837@dadlnet.dk

Erik Pedersen, erik.pedersen@dadlnet.dk

Deltagelse i IBF

IBFs bestyrelsesmøder afholdes videst muligt i forbindelse med internationale møder. Det videnskabelige og sociale program foregår på engelsk. Det lokale selskab stiller mødelokaler til rådighed, og alle betaler samme deltagergebyr. Internationale Balintmedlemmer bidrager gratis.


Kursusudvalg

Dannes for øjeblikket ad hoc til de enkelte arrangementer.

Rammer for udvalgenes arbejde

Udvalget nedsættes af bestyrelsen. Udvalget har 3 medlemmer, hvoraf mindst ét er medlem af bestyrelsen. Udvalget skal tilstræbe, at der afholdes mindst 2 arrangementer i selskabets regi årligt.

Kursusarrangør fremsender specificeret forslag til kursus til kursusudvalget, der kan indgå i en videre diskussion af indhold og form. Alle indkomne forslag skal forlægges bestyrelsen inden udvalgets indstilling. Kursusarrangørerne fremsender kursusbudget til bestyrelsen til godkendelse inden annoncering.

Der er prisreduktion for medlemmer af selskabet, yngre læger og pensionister. Satser fastsættes af kursusudvalget. Kursusudvalget påser, at nogle af selskabets medlemmer rettidigt indsender forslag til indlæg på Lægedage.

Bestyrelsen godkender forslag om en årlig kursusdag for medlemmer, så vidt muligt i forbindelse med generalforsamlingen, hvor der er et teoretisk oplæg og efterfølgende supervision i grupper.

Tanker om indhold i kurserne

Der skal arbejdes ud fra selskabets historie, men være åbenhed over for andet. Det skal være relevant for almen praksis. Man vil ikke udbyde kurser i kognitiv terapi, da det tilbydes andetsteds.

Overvejelser over, hvordan det holdes relevant for yngre medlemmer. Emner som kriser, supervision, vedligeholde supervisor-færdigheder, Bendix- og Balintmetoder, mentalisering, temaer (som det om tilknytningsforstyrrelser).


Til top