Åben on-line reflektionsgruppe med start 13. marts 2021

On-line seminar

Tove Mathiesen har ladet sig inspirere af erfaringer fra udlandet, der viser, at det kan være berigende at udveksle tanker og erfaringer med kolleger, selvom det sker, indenfor den begrænsning et virtuelt møderum udgør. Deltagere: Alle interesserede, der vil være med til at dele oplevelser i klinikken, drømme, følelser og øvrige overvejelser - uundgåeligt i […]

Supervisor forårsseminar, 16.-17. april 2021

Kaløvig Center Præstekravevej 46, 8410 Rønde

På grund af Corona pandemien påbegynder vi først næste række af supervisorseminarer i November 2021. Det betyder at forårsseminaret i april 2021 bliver åbent for alle selskabets medlemmer, og vi kan varmt anbefale, at tage imod tilbuddet om et spændende seminar. Gæstelærer Robi Friedmann deltog online ved vores supervisor seminar i november 2020, og for […]

Ordinær generalforsamling i Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis 2021, lørdag d. 17. april

Kaløvig Center Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Dagsorden for den 16. generalforsamling Lørdag d. 17. april 2021 Kaløvig Center Præstekravevej 46, Følle, 8410 Rønde Eller online Kl.13.00-15.00 Valg af dirigent Valg af referent Formandens beretning. Beretning fra udvalg, herunder træning i supervision, seminarer og hjemmesiden. Indkomne forslag. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før […]

Efterårsseminar: “Det eksistentielle møde” (1 dag)

o o O o o Efterårsseminar fredag d. 1. oktober 2021 "Det eksistentielle møde” med præst Mogens Lindhardt og psykiater og gruppeanalytiker Anne Lindhardt --- Det eksistentielle møde er de momenter i både almindelige konsultationer og systematiske samtaleforløb, hvor der opstår en afvigelse fra den professionelle relation mellem behandler-autoritet og patient. Et moment af jævnbyrdighed […]

Introduktion til gruppesupervision (1 dag)

Praksisenheden i Kolding Kokholm 3, Kolding

o o O o o Introduktion til gruppesupervision Fredag den 8. oktober 2021 Praksisenheden, Kokholm 3, 6000 Kolding   Program 9.00-9.30 Kaffe med brød 9.30-10.30 Præsentation Indledning om hvorfor og hvordan man kan arbejde i Balintgrupper v. Torsten Fuglsang og Tove Mathiesen 10.45-12.15 Balintgruppe og reflektion Frokost 13-14.30 Balintgruppe og reflektion Kaffe med kage 14.45-16.15 […]

Samtale og Supervision logo

Følg os


© 2020 Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis  |  Reventlowsgade 22, 1651 Kbh. V. |  lavet af: IT-Datateknik