Skip to main content

Efterårsseminar d. 4/10-2024:
“Med lægen i fokus:
Supervision – Et forsvar mod udbrændthed”Hvad er Selskab for Samtale og Supervision?

Selskabets formål er at fremme forståelsen af læge- patientforholdets betydning i konsultations processen og den terapeutiske samtale, samt at udbrede kendskab til supervision som del af det daglige arbejde i almen praksis.
Supervision er et redskab til at lette arbejdet sammen med patienterne og er med til at give os glæde ved det. I supervision arbejder vi med de relationer, der har betydning i det daglige arbejde i forhold til patienterne, kollegerne, personale m.m. Forståelse af relationens dynamik giver indsigt i og mulighed for håndtering af de emotionelle processer, der finder sted mellem læge og patient. Succesfuld behandling bygger på denne gensidige forståelse mellem læge og patient.
Samtalen som redskab er en af kernefunktionerne i almen praksis.
Supervision støtter professionel udvikling, er en kvalitetssikring af eget arbejde og medvirker til at forebygge udbrændthed.

Vi arbejder for udbredelse af supervision som metode ved at uddanne supervisorer, ved dannelse af nye supervisionsgrupper, samt ved forskning.
Hvert år udbyder vi seminarer, hvor der sættes fokus på samtalen og læge-patientrelationen.
Selskabets internationale navn er The Danish Balint Society opkaldt efter lægen og psykoanalytikeren Michael Balint, der dannede de første supervisionsgrupper for praktiserende læger med udgangspunkt i læge-patientrelationen.
Vi er medlem af Det Internationale Balintselskab (The International Balintfederation), der har medlemmer i 27 lande og arrangerer hhv. internationale kongresser og gruppelederseminarer hvert andet år.