Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen

Formand:

Stine Lei Fredslund Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bestyrelsesmedlemmer:

Gunnar Axelgaard, Søndergade 20, 7480 Vildbjerg  [+45] 97 13 10 05, fax [+45] 97 13 13 78 Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Helle Bondesen, Østergade 10 - 14 1.th, 7500 Holstebro, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Torben Mahneke, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Torsten Bjerre Fuglsang, Rude Vang 63, 2840 Holte, mobil [+45] 22 79 68 34, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lene Skovmose, Haraldsgade 15, 8260 Viby J, Tlf.: 21 25 75 31, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kasserer:

Gunnar Axelgaard, Søndergade 20, 7480 Vildbjerg

Suppleanter:

Chantal Teisen-Simony, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Jørgen Strøbech, Reventlowsgade 22,2 tv, 1651 København V, [+45] 21 27 17 57, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | www.jssamtaler.dk

Revisor/Revisorsuppleant:

Torben Mahneke

 

Sekretær og administration:

Afventer ansættelse

Æresmedlem:

Søren Kaltoft, Strandgårdsvej 1 Veddinge, 4540 Fårevejle st., [+45] 59 65 32 29

Deltagelse i IBF

IBFs bestyrelsesmøder afholdes videst muligt i forbindelse med internationale møder. Det videnskabelige og sociale program foregår på engelsk. Det lokale selskab stiller mødelokaler til rådighed, og alle betaler samme deltagergebyr. Internationale Balintmedlemmer bidrager gratis.


Kursusudvalg

Dannes for øjeblikket ad hoc til de enkelte arrangementer.

Rammer for udvalgenes arbejde

Udvalget nedsættes af bestyrelsen. Udvalget har 3 medlemmer, hvoraf mindst ét er medlem af bestyrelsen. Udvalget skal tilstræbe, at der afholdes mindst 2 arrangementer i selskabets regi årligt.

Kursusarrangør fremsender specificeret forslag til kursus til kursusudvalget, der kan indgå i en videre diskussion af indhold og form. Alle indkomne forslag skal forlægges bestyrelsen inden udvalgets indstilling. Kursusarrangørerne fremsender kursusbudget til bestyrelsen til godkendelse inden annoncering.

Der er prisreduktion for medlemmer af selskabet, yngre læger og pensionister. Satser fastsættes af kursusudvalget. Kursusudvalget påser, at nogle af selskabets medlemmer rettidigt indsender forslag til indlæg på Lægedage.

Bestyrelsen godkender forslag om en årlig kursusdag for medlemmer, så vidt muligt i forbindelse med generalforsamlingen, hvor der er et teoretisk oplæg og efterfølgende supervision i grupper.

Tanker om indhold i kurserne

Der skal arbejdes ud fra selskabets historie, men være åbenhed over for andet. Det skal være relevant for almen praksis. Man vil ikke udbyde kurser i kognitiv terapi, da det tilbydes andetsteds.

Overvejelser over, hvordan det holdes relevant for yngre medlemmer. Emner som kriser, supervision, vedligeholde supervisor-færdigheder, Bendix- og Balintmetoder, mentalisering, temaer (som det om tilknytningsforstyrrelser).

Årlig temadag i marts. Ønske om udvidelse af kursus og sammenhæng med fase-3 supervisorernes kursus.