Seminarer i supervision

Seminarrækken består af 9 seminarer over 3 år, som vil kvalificere til supervision af kollegaer inkl. læger i fase-III af speciallæge-uddannelsen i almen medicin. Seminarerne tager udgangspunkt i psykoanalytisk tænkning og supervision. Teoretiske inspiratorer er Michael Balint og Torben Bendix. Hvert seminar har en tematisk overskrift, der veksles mellem korte teoretiske oplæg og supervision af supervision i små grupper. Litteratur (20-40 sider) bliver sendt ud til gennemlæsning før hvert seminar. Deltagerne skiftes til at bringe eget materiale til supervision og skiftes til at supervisere. Materialet kan være mundtlig case fremstilling, eller lyd-/videooptagelser. En international gæstelærer inviteres til det afsluttende seminar i hver sæson. I løbet af seminarerne støttes deltagerne til at etablere lokale supervisionsgrupper og et lokalt netværk. Seminarerne giver tid for teamet til ro og fordybelse, ligesom indslag af humor kan forekomme. Kursusbevis forudsætter 85 % deltagelse. Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november.

Målgruppe: Læger fra alle specialer er velkomne til at søge om optagelse på uddannelsen. Speciallæger i almen medicin skal have erfaring fra egen praksis i 5 år og fra deltagelse i supervisions gruppe i minimum 2år. Læger fra andre specialer skal have tilsvarende erfaring. Alle optages efter individuel vurdering.

Omfang: Seminarerne løber over 3 år med 3 internatkurser per år (november, januar/februar og marts/april), i alt 9 seminarer, forløbende fra torsdag middag til lørdag middag.

Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere:  Speciallæge i psykiatri, psykoanalytiker Tove Mathiesen og speciallæger i almen medicin Torsten Fuglsang og Jørgen Strøbech.

Tid: 26-28/11 2020, 28-30/1 og 15-17/4 2021.

Sted: 1. seminar: Liselund, Slagelse. 2. og 3. seminar: Kaløvig, Djursland

Pris per seminar inkl. overnatning og forplejning: For medlemmer af selskabet: 11.200 kr. For ikke-medlemmer 13.000 kr. Kursusafgift betales forud for 1 år. Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Yderligere oplysninger: www.samtaleogsupervision.dk eller ved henvendelse til Torsten Fuglsang: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , Tove Mathiesen: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Jørgen Strøbech: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Tilmelding: Der optages hvert år nye deltagere. Kontakt: e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.