Samtale og supervision i Almen Praksis

Dialog

Forårsseminar 2018

 

 

Forårsseminar
13. april 2018 på Liselund, Slagelse

"Narrativ supervision"


John Launer foto2

John Launer 

John Launer er tidligere praktiserende læge og har siden 1990’erne været optaget af, hvordan supervision kan udvikles i almen praksis. Han har været med til at udvikle narrativ supervision på Tavistock-klinikken i London og har undervist i metoden i mange lande, og den bruges nu i den postgraduate uddannelse af læger i England. Metoden tager udgangspunkt i de fortællinger (narrativer), som patienter bringer med i konsultationen og læger i deres supervisionsgrupper, som ofte handler om at være ”kørt fast”. Ved omhyggelig lytten og udspørgen kan man blive i stand til at ændre fortællingen på en mere konstruktiv måde. I grupperne trænes det at stille ikke-ledende spørgsmål med henblik på at åbne for nye perspektiver. I narrativ-supervisionsgrupperne bruges forskellige tilgange, som kan være en-til-en-interview, evt. i en ”fishbowl”, med efterfølgende brug af et reflekterende team. Supervisionen kan bruges vedrørende såvel tekniske som psykosociale aspekter i casen og i relationen mellem læge og patient.
Seminaret vil foregå på letforståeligt engelsk og indledes om formiddagen med et oplæg af John Launer og en efterfølgende diskussion i plenum. Om eftermiddagen er der supervisioner af nogle af deltagernes medbragte cases. Efter supervisionerne diskussion af gruppeprocessen.

Tid og sted: Fredag den 13. april 2018 kl. 9.30 – 17.15 på Liselund Kursuscenter, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse. Se www.liselund.dk.
Målgruppe: Praktiserende læger, uddannelseslæger til almen praksis, supervisorer for praktiserende læger.
Pris: 2.800 kr. for medlemmer, 3.200 kr. for ikke-medlemmer, 1.900 kr. for yngre læger.
Kurset forventes godkendt i Fonden f. AP. Frokost er inkluderet.
Tilmelding senest den 20-03-2018 til sekretær Jeannette Møller Carlson ( Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ).
Skriv ”forårsseminar” i emnefeltet.
Betaling til SSSAP, reg.nr. 6771, kontonr. 6277531 i Lægernes pensionsbank med angivelse af deltagernavn.

Efter seminaret afholder selskabet generalforsamling på Liselund. Ved deltagelse i generalforsamlingen er selskabet vært for et let aftensmåltid. Alle er velkomne. Skriv "+ generalforsamling" i emnefeltet ved tilmelding, hvis du ønsker at deltage.

For printvenlig udgave af denne annonce: Klik her

Velkommen i Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis

Selskabets formål er at fremme forståelsen af læge- patientforholdets betydning  i konsultations processen og  den terapeutiske samtale, samt  at udbrede kendskab til supervision som del af det daglige arbejde i almen praksis.

Supervision er et redskab til at lette arbejdet sammen med patienterne og er med til at give os glæde ved det. I supervision arbejder vi med de relationer, der har betydning i det daglige arbejde i forhold til patienterne, kollegerne, personale m.m. Forståelse af relationens dynamik giver indsigt i og mulighed for håndtering af de emotionelle processer, der finder sted mellem læge og patient. Succesfuld behandling bygger på denne gensidige forståelse mellem læge og patient.
Samtalen som redskab er en af kernefunktionerne i almen praksis.
Supervision støtter  professionel udvikling, er en kvalitetssikring af eget arbejde og medvirker til at forebygge udbrændthed.

Vi arbejder for udbredelse af supervision som metode ved at uddanne supervisorer, ved dannelse af nye supervisionsgrupper, samt ved forskning.
Hvert år udbydes to seminarer, hvor der sættes fokus på samtalen og læge-patientrelationen.
Selskabets internationale navn er The Danish Balint Society opkaldt efter lægen og psykoanalytikeren Michael Balint, der dannede de første supervisionsgrupper for praktiserende læger med udgangspunkt i læge-patientrelationen.
Vi er medlem af Det Internationale Balintselskab (The International Balintfederation), der har medlemmer i 27 lande og arrangerer hhv. internationale kongresser og gruppelederseminarer hvert andet år.

 

Seminarer i supervision

Selskab for Samtale og Supervision i Almen praksis annoncerer hermed den årlige optagelseaf nye deltagere på supervisorseminarerne. Seminarrækken består af 9 seminarer over 3 år,som vil kvalificere til supervision af kollegaer inkl. læger i fase-III af speciallægeuddannelsen. Seminarerne tager udgangspunkt i psykodynamisk tænkning og analytisk supervision, der styrker lægens »resilience« dvs. lægens ukuelighed, åndelige elasticitet og kreativitet – ikke
kun undgåelse af stress og udbrændthed.

Hvert seminar har en tematisk overskrift og litteratur (20-40 sider) bliver udsendt til gennemlæsning før hvert seminar. På seminaret vil der være korte teoretiske oplæg, supervision af supervision i smågrupper og supervision i Fishbowl. Deltagerne skiftes til at bringe materiale til supervision og skiftes til at supervisere, det kan være mundtlig fremstilling, båndede samtaler eller videooptagelser. Der er tid til fordybelse, og der vil kunne forekomme indslag af humor.

Én gang årligt inviteres international gæstelærer.

I løbet af seminarerne støttes deltagerne til at etablere lokale supervisionsgrupper og et lokalt
netværk.

Ved afslutningen af seminarerne fås Bevis for gennemførelse med beskrivelse af indholdet og omfanget af seminarerne. Opnåelse af Bevis forudsætter 85 % aktiv tilstedeværelse i forløbet.

Seminarerne er åbne for nye deltagere hvert år i november.

Målgruppe: Praktiserende læger med mindst 2 års erfaring fra deltagelse i supervisionsgruppe og med mindst 5 års erfaring fra egen praksis. Det forventes at deltagerne i løbet af seminarerne bringer materiale til supervision.

Omfang: Seminarerne løber over 3 år med tre internatkurser per år (november, februar og april) i alt 9 seminarer, forløbende fra torsdag middag til lørdag middag.

Undervisere: På seminarerne vil der være 3 faste lærere: Overlæge, speciallæge i psykiatri Tove Mathiesen, overlæge, speciallæge i almen medicin Erik Pedersen, speciallæge i almen medicin og tidligere formand for Selskab for Samtale og Supervision i Almen Praksis Jørgen Strøbech, samt gæstelærer overlæge ved Børne- og Ungdomsspykiatrisk Hospital, Århus, dipl. gruppeanalytiker Peter Raumding på seminaret, 15-17/3 2018.

Tid: 2-4/11 2017, 1-3/2 og 15-17/3 2018. (Næste år: 1-3/11 2018, 31/1-2/2 2019, 21-23/3 2019)

Sted: Liselund, Slagelse.

Pris for medlemmer af selskabet: 10.800,-/ ikke medlemmer 12.300,- per seminar inkl. overnatning og forplejning.
Kursusafgift betales forud for 1 år. Prisstigning under forløbet kan forekomme. Der ydes tilskud fra efteruddannelsesfonden.

Yderligere oplysninger: www.samtaleogsupervision.dk eller ved henvendelse til Jørgen Strøbech på e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Tilmelding: I år kan der optages 9 kursister, hvorfor tilmelding bør ske snarest og senest 1.11.2017 på e-mail til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

    Klik her for printvenlig annonce for Seminarer i Supervision

 

Workshop med supervision af supervision

 

Workshop for supervisorer

den 23. november 2018 kl. 9-17 på Liselund, Slagelse


Målgruppe: Alle, som er supervisorer for praktiserende læger og/eller uddannelseslæger.

Sted: Liselund ved Slagelse.

Nærmere oplysninger kommer senere.

Tilmelding til kursussekretær:Jeannette Møller Carlson Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.